Akrobatyka Sportowa

  1. Strona Główna
  2. Akrobatyka Sportowa

Akrobatyka sportowa jest dyscypliną, która opierą się na wszechstronnym rozwoju cech motorycznych. To wyjątkowo atrakcyjna forma aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży. Wzmacnia mięśnie oraz buduje nawyk utrzymywania prawidłowej postawy.

Oprócz ciała, trenowanie akrobatyki rozwija również pozytywne cechy charakteru, uczy dyscypliny i odpowiedzialności za siebię i innych.  Naucza jak rozwiązywać problemy, przezwyciężać strach oraz podejmować szybkie decyzje.

Zajęcia prowadzone są przez wieloletniego, doświadczonego instruktora akrobatyki sportowej, kaskadera filmowego i teatralnego Pawła Grzybczyka.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki.

Czas trwania zajęć – 60 minut.